Charls

Muzyka do spektaklu

Muzyka powstała 2010 roku na potrzeby teatru Narybek from Poland do spektaklu Oni patrzą reżyserii Jarosława Filipskiego.

Dodaj komentarz